Nasza oferta: Sieci uzbrojenia terenu

 • projekty budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • projekty obniżenia poziomu wód gruntowych (na czas budowy oraz docelowe) wraz z układami zasilania i sterowania
 • projekty budowy i przebudowy wodociągów, gazociągów, instalacji centralnego ogrzewania
 • projekty budowy i przebudowy linii i urządzeń teletechnicznych
 • projekty budowy i przebudowy linii i urządzeń elektroenergetycznych
 • projekty oświetlenia dróg i placów

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"