Nasze realizacje - projekty

Budowa drogi Racibórz - Pszczyna - Rybnik

Klient: Miasto Rybnik

Rok oddania projektu:

Realizacja w liczbach

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna jest w trakcie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna”

 

„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna” zlokalizowana jest na terenie Miast Rybnika i Żor w województwie śląskim. Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie sytuacyjne przebiegu dwujezdniowej drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, rozwiązania skrzyżowań i węzłów z powiązaniem ich z istniejącą siecią dróg, , zaprojektowanie obiektów mostowych, rozwiązania w zakresie odwodnienia, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji teletechnicznej. Planowany układ drogowy stanowi integralną część układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego i stanowi część Planowanej Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna (RDRP) usytuowanej na kierunku wschód – zachód, łączącej miasta Racibórz Rydułtowy, Rybnik oraz Żory. Przebieg całego zamierzenia budowlanego zaczyna się na nowo wybudowanym rondzie w miejscowości Żory na połączeniu Drogi Regionalnej z ul. Rybnicką. Kończy się w Rybniku na skrzyżowaniu Drogi Regionalnej z ul. Sportową realizowanego w formie ronda turbinowego analogicznego do ronda początkowego trasy.

 

Długość całego zamierzenia budowlanego wynosi około 15 km. Przekrój normalny Drogi Regionalnej składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym szerokości 3,0m. Zaprojektowano łącznie 16 obiektów mostowych (wiadukty, mosty), przepusty i przejścia dla zwierząt oraz elementy zabezpieczające w postaci ekranów akustycznych.

 

Aktualnie projekt znajduje sie na etapie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"