Nasze realizacje - projekty

Koncepcja Premetra w Krakowie

Klient: Biuro Infrastruktury Miasta Urząd Miasta Krakowa

Rok oddania projektu: 2008

Konsorcjum w składzie ARG, Altrans i MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało koncepcję premetra jako docelowego środka transportu publicznego w Krakowie opierającego się na nowoczesnym taborze tramwajowym oraz rozwiązaniach bezkolizyjnyego przebiegu tras premetra.

 

Trasy projektowanego premetra zlokalizowano na terenie miasta Krakowa. Poszukiwano rozwiązań konstrukcyjnych tras premetra w oparciu o analizę rozwiązań konstrukcyjnych, których realizacja jest niezbędna z punktu widzenia zaproponowanych przebiegów metra uwzględniając warunki gruntowe oraz intensywność zabudowy istniejącej i planowanej w przyszłości. Projektowane są maksymalnie trzy linie premetra, o orientacyjnym przebiegu SW-NE, NW-SE oraz W-E. Linia SW-NE przebiega od Skotnik przez Zakrzówek, Rondo Kotlarskie, dochodząc do ul. Mistrzejowickiej. Linia NW-SE przebiega z Toń, przez  Azory, zachodnią część Rynku Głównego i wzdłuż ul. Wielickiej do granic Krakowa. Natomiast linia W -E przebiega od Mydlnik przez ulic Armii Krajowej, ul. Lubicz, al. Jana Pawła II, dochodząc do Centrum Administracyjnego HTS.

 

Przyjęta w projekcie technologia realizacji linii premetra bazuje na aktualnie rozwiniętych metodach drążenia tuneli dających najlepsze efekty ekonomiczne przy występujących warunkach gruntowych oraz jest  najmniej inwazyjną technologią dla występującej intensywności zabudowy terenów, pod którymi tunele będą prowadzone. Założono, że będzie to metoda tarczowa TBM.Premetro łączy w sobie dwa środki transportu jednocześnie. Składy poruszające się po liniach premetra przystosowane są jednocześnie do ruchu po istniejących w mieście Krakowie torowiskach tramwajowych. Przyjęte ostatecznie rozwiązania konstrukcyjne przystanków oparto na analizach warunków ewakuacji pasażerów znajdujących się na stacjach i w tunelach premetra.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"