Nasze realizacje - projekty

Most na rzece Biała w Grybowie

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2010

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało kompleksową dokumentację projektową budowy mostu na rzece Biała w miejscowości Grybów w ciągu drogi krajowej nr 28

 

Opracowanie obejmowało wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej  budowy obiektu mostowego na rzece Biała w miejscowości Grybów zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 28  Wadowice – Przemyśl. Budowa projektowanego mostu wraz z rozbudową układu drogowego miała za zadanie dostosowanie mostu do zwiększonego obciążenia ruchomego oraz do przejęcia zwiększonego natężenia ruchu w centrum miasta poprzez wykonanie na obiekcie dodatkowego pasa do lewoskrętu w drogę wojewódzką nr 981 w kierunku Tarnowa.Obiekt znajduje się w ścisłym centrum miasta Grybów w ciągu intensywnie użytkowanej drogi krajowej nr 28. Nowy obiekt został wybudowany poniżej mostu istniejącego.

 

Wybudowany most jest żelbetową jednoprzęsłową konstrukcją łukową z jazdą górą. Podpory zostały wykonane od podstaw jako żelbetowe przyczółki skrzyniowe posadowione pośrednio na palach wielkośrednicowych Ø1500 mm. Przekrój poprzeczny na moście dostosowany został do przekroju normalnego drogi i wynosi 19,21 m. Rozpiętość teoretyczna  obiektu to Lt =  38,27 m, a długość całkowita długość Lc = 58,61÷61,38 m. Podpory mostu przebiegają w skosie do koryta rzeki wynoszącym 87,00˚ i 68,63˚.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"