Nasze realizacje - projekty

Most na rzece Odrze w Brzegu Dolnym

Klient: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Rok oddania projektu: 2011

Konsorcjum w składzie MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna,Tebodin Poland Sp. z o.o. wykonało kompleksową dokumentację projektową budowy mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Wrocław.


5+800,00 do km 12+600,00 (od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 2060D). Projektowany odcinek stanowić będzie część zachodniej Obwodnicy Aglomeracji Wrocław, która na południu łączyć będzie istniejącą autostradę A4 w miejscowości Kąty Wrocławskie, na północy natomiast z drogą krajową nr 5 w kierunku Poznania, w miejscowości Żmigród. Zaprojektowana droga ma klasę techniczną G. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie średzkim, gmina Miękinia oraz w powiecie wołowskim, gmina Brzeg Dolny. Oba powiaty znajdują się w województwie Dolnośląskim. Zakres projektu obejmuje oprócz budowy mostu na rzece Odrze, budowę dróg dojazdowych wraz z połączeniem z układem lokalnym dróg, urządzeniami wyposażenia oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia. Obiekt mostowy znajduje się w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia nad rzeką Odrą. Projektowany most przeprowadza odcinek Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia nad rzeką Odrą na kierunku płd. wsch. – płn. zach. Obiekt zaprojektowano w postaci wieloprzęsłowego betonowego, sprężonego ustroju belkowego o przekroju poprzecznym skrzynkowym jednokomorowym o zmiennej wysokości w przęsłach nurtowych realizowanych metodą nawisową oraz o stałej wysokości na części zalewowej realizowanej na rusztowaniach.

 

Konstrukcja jest oparta na żelbetowych podporach tarczowych i przyczółkach masywnych. Posadowienie podpór mostu przewidziano jako pośrednie za pośrednictwem ścian szczelinowych. Na obiekcie zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy będący kontynuacją ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi, obustronne ekrany akustyczne wysokości 4,50 m oraz oświetlenie drogowe. Dwa przęsła nurtowe posiadają rozpiętość 140,0 m. Całkowita długość obiektu wynosi 565 m. W ramach tej inwestycji wykonano jeszcze most na rzece Jeziorka oraz przepusty, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"