Nasze realizacje - projekty

Most nad Jarem w Rabce

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2010

Realizacja w liczbach

Kompleksowe prace projektowe przy budowie obiektu mostowego nad Jarem w miejscowości Rabka w ciągu Drodze Krajowej 28.

 

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna. opracowało kompleksową dokumentację projektową dla budowy mostu nad jarem w miejscowości Rabka w ciągu DK 28. Inwestycja polegała na budowie nowego mostu obok istniejącego obiektu po jego południowej stronie. Projektowany obiekt inżynierski jest mostem żelbetowym o konstrukcji łukowej z jazdą górą. Ustrój niosący stanowią będą dwa łuki żelbetowe, na których oparty jest za pomocą ścian betonowych pomost żelbetowy.

 

Obiekt będzie posadowiony w pośrednio za pomocą pali wierconych. Rozpiętość teoretyczna mostu wynosi 40,00 m, a szerokość całkowita 14,24 m

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"