Nasze realizacje - nadzór

Obwodnica Pszczyny - węzeł drogowy

Klient: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Rok oddania projektu: 30.05.2014

52 031 640 zł brutto

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna zarzadzało oraz realizaowało nadzór inwestorski budowy obwodnicy miasta Pszczyna w zakresie węzła drogowego na drodze krajowej nr 1. Zadanie realizaowane było w okresie 01.06.2012÷ 30.05.2014. Wartość wykonanych robót budowlnych wyniosła 52 031 640,- zł brutto. Roboty budowlane były wykonywane z zachowaniem ciągłości ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 1 w Pszczynie.

 

Zakres robót obejmował budowę węzła drogowego typu trąbka łączącego DK1 z budowaną równolegle obwodnicą Pszczyny DW 935:

W ramach zadania wykonano obiekty inżynierskie:

-  estakadę główną nad torami PKP i DK w ciągu łącznicy Ł3, Ł4 o długości 197m

-  estakadę w ciągu łącznicy L1 zjazd z DK1 w kierunku Żory o długości 264m

-  estakadę w ciągu łącznicy Ł2 zjazd z obwodnicy w kierunku Bielsko-Białej  o długości 186m

Ponadto roboty budowlane obejmowały:

- przebudowę drogi powiatowej na długości 495m

- przebudowę dróg zbiorczych i serwisowych

- budowę odwodnienia, urządzeń podczyszczających, rowów, wpustów, sieci kanalizacji deszczowej,

- budowę przepustów z blach falistych,

- budowę ekranów akustycznych,

- przebudowę gazociągów; wysokiego i średniego ciśnienia,

- przebudowę sieci wodociągowych,

- przebudowę sieci energoelektrycznych ŚN, nN,

- przebudowę sieci teletechnicznych,

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"