Nasze realizacje - projekty

Plac Grunwaldzki we Wrocławiu

Klient: Budimex Dromex S.A.

Rok oddania projektu: 2006

Podsumowanie realizacji

Zbiór wybranych danych dotyczących realizacji

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna wykonało na potrzeby tej realizacji: tunel przejścia podziemnego w technologii ścian szczelinowych metodą podstropową oraz klatki schodowe w technologii ścian szczelinowych oraz 'na mokro' (fragmenty powyżej zwierciadła wody gruntowej).


Plac Grunwaldzki znajduje się w centrum Wrocławia i prowadzi jeden z ciągów komunikacyjnych w kierunku wylotu z miasta na Łódź i Warszawę oraz w kierunku osiedli mieszkaniowych w dzielnicach Sołtysowice , Kowale, Psie Pole, Zakrzów , a także w kierunku centrum handlowego "KORONA". Projektem objęta jest Oś Grunwaldzka na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ulicą C.K. Norwida oraz odcinki wlotów ulic Wybrzeże Wyspiańskiego, F.Joliot-Curie, B. Polaka, M. Skłodowskiej-Curie, Piastowskiej i C.K. Norwida. Przebudowa skrzyżowania Osi Grunwaldzkiej z wymienionymi ulicami obejmowała m.in. budowę stacji MPK i przejścia podziemnego na Placu Grunwaldzkim. Projekt opracowany przez MP-Mosty obejmował swoim zakresem wykonanie konstrukcji przejścia w technologii ścian szczelinowych w przypadku głównego ciągu pieszego oraz wykonania klatek schodowych „na mokro”. Schematem statycznym konstrukcji nadal jest rama żelbetowa.

Długość przejścia podziemnego wynosi 110 m, a jego szerokość 10 m. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wszystkie elementy betonowe i ich połączenia (ściany szczelinowe z płytą denną i klatkami schodowymi) zaprojektowano jako szczelne.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"