Nasze realizacje - projekty

Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" oraz ul. Długiej

Klient: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Rok oddania projektu: 2009

Konsorcjum w składzie MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna ,ARG, opracowało kompleksową dokumentację projektową na budowę parkingu podziemnego, przebudowę skrzyżowania Alei Juliusza Słowackiego z ulicą Prądnickiej w rejonie Nowego Kleparza w Krakowie wraz z tunelem w ciągu Alei Słowackiego.

 

Wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowa obejmująca budowę parkingu podziemnego trzykondygnacyjnego oraz naziemnego, przebudowę dworca autobusowego oraz skrzyżowania Alei Juliusza Słowackiego z ulicą Prądnickiej w rejonie Nowego Kleparza w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem placu nad parkingiem. W ramach inwestycji zaproponowano całkowicie nowe rozwiązanie geometryczne skrzyżowania Alei Juliusza Słowackiego z ulicą Prądnickiej projektując tunel samochodowy w ciągu Alei Słowackiego. Tunel został przystosowany gabarytowo wyłącznie do ruchu pojazdów dostosowanych do skrajni drogowej wynoszącej 4,50 m.W ramach realizacji inwestycji planowane jest  wykonanie parkingu podziemny trzypoziomowy, w technologii ścian szczelinowych, na 430 miejsc postojowych. Dodatkowo, w celu polepszenia warunków drogowych i w celu obsługi parkingu zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Prądnickiej z Al. Juliusza Słowackiego oraz wybudowany zostanie nowy dworzec autobusowy komunikacji miejskiej. Wjazd na Dworzec będzie możliwy zarówno z Al. Juliusza Słowackiego jak i z ul. Prądnickiej. Wyjazd tylko na ul. Prądnicką (która na początkowym odcinku będzie miała dwie rozdzielone jezdnie).

 

Tunel zaprojektowano jako dwukomorowy, z jednym pasem ruchu w każdej komorze. Rozwiązanie zostało dostosowane do docelowego przebiegu linii tramwajowej w osi Alei Trzech Wieszczów. Konstrukcja tunelu składa się ze ścian szczelinowych, zwieńczonych płytą żelbetową. Tunel przewidziano do wykonania metodą podstropową. Zapewnienie miejsc parkingowych oraz budowa nowego układu drogowego spowoduje polepszenie komfortu jazdy, zwiększenie bezpieczeństwa, polepszenie warunków poruszania się dla pieszych oraz rowerzystów. Rozwiązania techniczne dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania techniczne wpłyną również na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz ograniczą uciążliwości akustyczne.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"