Nasze realizacje - nadzór

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765

Klient: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Rok oddania projektu: 30.11.2012

Wartość nadzorowanych robót

67,7 mln zł brutto

MP-Mosty w okresie od 4.03.2011 do 30.11.2012 wykonaywało usługę Zarządzania i pełnienie nadzoru nad realizacja inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek. Zadanie obejmowało rozbudowę drogi wojewódzkiej do paramtraów drogi klasy G wraz z budowa obwodnicy m. Kurozwęki na długosci 35,263km.

 

Zakres robót obejmował:

- rozbudowę DW nr 765 do parametrów drogi klasy G na odcinku km 0+670 do 35+933,

- budowę obwodnicy Kurozwęk w km 23+985 do 28+588,

- budowę ronda Dz=35m,

- budowę przepustów, przejść dla zwierząt,

- budowę i przebudowę dróg lokalnych, dojazdowych,

- budowę chodników, ścieżek rowerowych,

- budowę ekranów akustycznych,

- przebudowę mostów: km 8+041, km 14+926, km 13+764, km 18+250, km 29+307.

- remont mostu i umocnienie brzegu w km 33+788.

- budowę urządzeń podczyszczających.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"