Nasze realizacje - nadzór

Budowa drogi krajowej numer 78

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Rok oddania projektu: 27.11.2012

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w okresie od 28.10.2010 do 27.11.2012 wykoanywała usługi w zakresie Zarzadzania kontraktem oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej Obwodnicy Jędrzejowa. Wartość nadzorowanych robót budowlanych wyniosła 187.241.126,99 zł brutto.

 

Zakres robót budowlanych obejmowałbudowę dwujezdniowej drogi klasy GP w ciągu DK 78 na odcinku Obwodnicy Północnej Jędrzejowa o następujących parametrach:

- klasa drogi: GP 2x2

- klasa obciążenia obiektów – A,

- całkowita długość drogi krajowej: 7,9 km,

W ramach zadania zrealizowano:

- budowę drogi krajowej,

- budowę dwóch węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą krajową (droga powiatowa, wojewódzka)

- 13 km dróg serwisowych stanowiących dojazd do pól,

- budowę ronda,

- budowę 6 wiaduktów, dwóch przejazdów gospodarczych oraz 1 kładki dla pieszych

- przebudowę i budowę oświetlenia.

- budowę urządzeń ochrony środowiska:

- budowę ekranów akustycznych,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

- przebudowę istniejącej infrastruktury obejmującą sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, linie energetyczne oraz sieć teletechniczną.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"