Nasze realizacje - nadzór

Częstochowa – DK 46 / D 41

Klient: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Rok oddania projektu:

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna pełni funkcję Zarzadzającego kontraktem oraz sprawuje nadzór inwestorski nad realizacją zadania w formule Zaprojektuj i Wybuduj pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu "PRZEBUDOWA DK-1 W CZĘSTOCHOWIE, BUDOWA WIADUKTU NA SKRZYŻOWANIU Z DK-46; POŁĄCZENIE Z UL. SREBRNĄ”.

 

Zakres robót budowlanych i projektowych obejmuje:

 • przebudowę DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) na odcinku 1,127 km do parametrów GP, KR6
 • przebudowę DK-46 (Aleja Jana Pawła II) na odcinku 0,800 km do parametrów GP, KR6
 • przebudowę dróg gminnych (ul. Drogowców, ul. Srebrna) do parametrów G, KR4
 • budowa wiaduktu W1 – skrzyżowanie DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) z DK-46 (Aleja Jana Pawła II) - 3 przęsła, sprężony, posadowiony na palach, szerokość jezdni – 8,0 m + 6,0 m
 • budowa wiaduktu W2 – skrzyżowanie DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) z DK-46 (Aleja Jana Pawła II) – skomunikowanie w sposób bezkolizyjny DK-1 z DK-46 - 8 przęseł, sprężony, posadowiony na palach (przyczółek posadowienie bezpośrednie), szerokość jezdni –6,0 m
 • budowa wiaduktu W3 – skrzyżowanie DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) z DK-46 (Aleja Jana Pawła II) – skomunikowanie w sposób bezkolizyjny DK-46 z ul. Drogowców -6 przęseł, sprężony, posadowiony na palach (przyczółek posadowienie bezpośrednie)- szerokość jezdni 6,0 m
 • budowa mostu nad rzeką Wartą – skomunikowanie ul. Drogowców z ul. Srebrną – 3 przęsła, dźwigar łukowy z jazdą dołem, posadowienie na palach - szerokość jezdni 7,0 m
 • budowa kładki dla pieszych nad DK-1 – przejście pieszych przez DK-1- dwuprzęsłowy podwieszony (pylon) o konstrukcji stalowej posadowiony bezpośrednio na ławach żelbetowych - szerokość jezdni –7,0 m
 • budowa ściany oporowej – usytuowana po lewej stronie przyczółka obiektu W1, wzdłuż ul. Jana Pawła II
  • przebudowa odwodnienia
  • przebudowa oświetlenia
  • przebudowa linii średniego napięcia
  • przebudowa linii kablowych napowietrznych niskiego napięcia
  • przebudowa sieci teletechnicznej
  • inwentaryzacja i nasadzenie zastępcze zieleni

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"