Nasze realizacje - nadzór

Przebudowa drogi krajowej nr 7

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2009

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w terminie od 07.2007 do 11.2009 pełniło nadzór inwestorski na kontrakcie pod nazwą "Przebudowa drogi krajowej nr 7 - odcinek Zabornia - Chyżne". Przebudowany odcinek DK 7 jest drogą klasy GP.

Wartość nadzorowanych robót budowlanych wynisła 226.593.100,00 zł brutto.

Pełnienie nadzoru przy realizacji zadania obejmowało roboty branży drogowej na długosci 34,6 km, przebudowę 9 obiektów mostowych, likwidację obrywu korpusu drogowego, przebudowe branży telekomunikacyjnej.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"