Nasze realizacje - projekty

Kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 7

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2012

Na Drodze Krajowej DK-7 biuro zaprojektowało pięć kładek dla pieszych. Ideą koncepcji architektonicznej było zastosowanie różnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i kolorystycznych tak, aby a poprzez uzyskany efekt ostateczny zwiększyć atrakcyjność estetyczną samej drogi i jej otwarć widokowych.

Rozwiązania architektoniczne i estetyczne kładek pieszych na Drodze Krajowej DK-7 są nowoczesne i nowatorskie zarazem co gwarantuje szybkie przeniknięcie do świadomości użytkowników drogi oraz użytkowników pieszych przepraw.

Kładka nr 5 w m.Jawornik została oddana do uzytkowania w dniu 12.02.2015 r.

Na kładke nr 1 biuro w imienu Zamawiającego pozyskał decyzje ZRID. Zamawiający ogłosił przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

Kładka nr 1

Konstrukcja: Podwieszona

Rozpiętość: 52,60m

Kładka nr 2

Konstrukcja: Łukowa z podwieszonym pomostem za pomocą dwóch masywnych wieszaków

Rozpiętość: 58,10m

Kładka nr 3

Konstrukcja: Podwieszana do rozdwojonego pochylonego pylonu

Rozpiętość: 49,15m

Kładka nr 4

Konstrukcja: płyta żelbetowa oparta na blachownicach stalowych

Rozpiętość: 41,60m

Kładka nr 5

Konstrukcja: Zespolona z pomostem betonowym zamocowanym pośrednio do dźwigara stalowego

Rozpiętość: 39,30m

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"