Nasze realizacje - projekty

Przebudowa mostu na rz. Skawa w m. Osielec

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2007

Realizacja w liczbach

Zbiór wybranych danych dotyczących realizacji

Most w Osielcu rzece Skawa – most o konstrukcji zespolonej na blachownicach stalowych wolnopodpartych, zespolonych z żelbetową płytą pomostu o rozpiętości przęsła 48,45m. Całkowita długość mostu - 65,15m.

 

Zadanie obejmowało również wykonanie regulacji koryta rzeki na długości 125m

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"